Persondata

Persondata

Beskyttelse af personfølsomme data

Lovgivningen forlanger, at jeg passer på dine personfølsomme data, og det gør jeg.

Dine kontaktoplysninger, fremmødedatoer og betalinger ligger elektronisk i et lukket, sikret system. Straks efter, at jeg har været inde på din side, lukker jeg denne, så et neutralt skærmbillede vises. Computeren er sikret mod div. angreb, og man kommer ikke ind uden login.

Alle optegnelser fra samtalerne er håndskrevne og opbevares i aflåste journalskabe. Klienter er ikke alene i mit rum. Jeg forlader aldrig mit rum uden at låse døren. Er 2 klienter til stede, undlader jeg at nævne navne. Ved gruppearbejde må klienter selv nævne deres navn.

Telefonnumre og sms-er opbevares på en sikret telefon og slettes straks efter, at behandlingen er ophørt. Mails sendes i et krybteret system. Du kan svare på min mail via et krypteret link. Din ikke sikrede mail til mig vil blive udskrevet til journalen og derpå slettet.

Når du kommer til din første samtale, beder jeg dig underskrive denne samtykkeerklæring:

Hent samtykkeerklæringen her

I meget sjældne tilfælde gælder min tavshedspligt ikke.
Det er, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade; da har jeg oplysningspligt. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen. I givet fald ville jeg så vidt muligt fortælle dig, hvilke oplysninger jeg havde videregivet og til hvem. Heldigvis har det aldrig været nødvendigt endnu.