Jeg tilbyder

Jeg tilbyder

 • Individuel terapi til voksne og unge. Pårørende er velkomne, når klienten ønsker det.
 • Parsamtaler i begrænset omfang
 • Kortvarige gruppeforløb
 • Supervision

Ofte taler jeg med mennesker om et almindeligt livs helt almindelige problemer, der bare er blevet alt for meget.

Andre gange har min klient oplevet noget ekstraordinært, som kræver en særlig indsats.

Personer, der har oplevet tilknytningstraumer, svigt, sexuelle overgreb, og personer med psykiske sygdomme, spiseforstyrrelser eller personlighedsforstyrrelser er selvfølgelig også meget velkomne.

Eksempler på temaer

 • Stress, bl.a. arbejds- eller studierelateret
 • Kriser
 • Længevarende belastninger, udbrændthed
 • Traumer, PTSD
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger, f.eks. i forbindelse med alvorlig sygdom
 • Tab og sorg
 • Pårørende til psykisk eller fysisk syge personer

Metoder

Jeg benytter mig af den metode, der matcher din personlighed og problemstilling bedst. Primært psykodynamisk, kognitiv, mindfulness eller neuroaffektiv psykoterapi.

Mindfulness er en af de metoder, jeg benytter mig af.

Jeg har arbejdet med det, gået på kurser og udviklet min egen mindfulness praksis i ca. 10 år. April 2019 afsluttede jeg et 2-årigt mindfulness instruktør forløb på Skolen for anvendt meditation.

Metoden er oprindeligt udviklet af Jon Kabat-Zinn og medarbejdere på Stressreduktionsklinikken på University af Massachusetts Medical Center, der blev oprettet i 1979. Han kaldte den Mindfulness-Baseret Stress-Reduktion (MBSR). Dette 8 ugers program er nu brugt og videreudviklet overalt i verden, og der findes meget forskning, der bekræfter evidensen af metodens virkninger.

Klinikken er en afdeling på et somatisk hospital og blev oprettet, fordi mange patienter havde svært ved at bearbejde, komme sig eller holde ud at leve med de lidelser, sygdommen medførte.
Grundbogen blandt de bøger, Jon Kabat-Zinn har udgivet, hedder LEV MED LIVETS KATASTROFER med undertitlen Sådan bruger du kroppens og sindets visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom.

I bogen defineres mindfulness som
det nærvær, der opstår, når man bevidst, med vilje og uden at dømme er opmærksom i nuet.
Der er tale om en særlig måde at være opmærksom på: en væren til stede til forskel fra hverdagens aktive handlen.

Men mindfulness er ikke kun for syge og plagede mennesker. Det er også en vej til selvudvikling i retning af

 • mere nærvær
 • indre ro
 • større indsigt i, hvad der sker i sindet såvel tankemæssigt, følelsesmæssigt som kropsligt
 • øget rummelighed/kærlighed overfor sig selv og andre
 • bedre livskvalitet

Metoderne har desuden fundet anvendelse indenfor f.eks. undervisning, ledelse og psykoterapi.

Der er 2 psykoterapeutiske retninger, der i særlig grad har taget mindfulness til sig.

 • Den ene er Kognitiv adfærdsterapi. Det, der betegnes som 3. bølge eller 3. generation, består af forskellige mindfulness baserede behandlingsmetoder.
 • Den anden er Neuroaffektiv psykoterapi, der kombinerer nyere psykodynamiske metoder med neuropsykologien.

Jeg er i mit arbejde inspireret af begge, men har langt overvejende modtaget undervisning i den Neuroaffektive metode suppleret med undervisning og træning i meditation. Enkelte mindfulness øvelser indgår ofte i mine individuelle terapier.

I perioder, når jeg har nok interesserede klienter, starter jeg et 8-ugers forløb. Se dette.

Mindfulness gruppeforløb

Dette forløb er for dig, der lider af stress enten arbejdsrelateret eller i forbindelse med en svær livssituation, du befinder dig i. Det kan f.eks. være sygdom, at være pårørende til en syg/psykisk syg, arbejdsløshed, let til moderat angst, depression, smerte- eller traumetilstand.

I mine psykoterapier benytter jeg mig ofte af mindfulness metoder. Men disse metoder kan meget bedre læres ved at følge et gruppeforløb som dette.

Mindfulness kan ikke erstatte psykoterapi og kan ej heller fjerne den livssituation, du evt. står i. Men metoderne kan berolige, lindre og gøre det lettere at leve med det, der nu måtte være. Robustheden øges, så der er mindre risiko for tilbagefald.

Hvis du er i akut krise, skal du nok vente lidt med gruppen for at kunne få det rette udbytte. At lære mindfulness indebærer at udføre øvelser hjemme. Dette kræver – ikke meget – men lidt overskud.
Overvejer du, om denne gruppe kunne være noget for dig, vil jeg meget gerne tale med dig om lige præcis din situation.

Pris: 250 kr pr gang.
Med henvisning fra lægen kan opnås en lille reduktion.
Man binder sig for hele forløbet.