Psykologpraksis v/Pernille Holt Larsen

Psykolog og supervisor i Lejre/Roskilde

Autoriseret psykolog
Specialist og supervisor i psykoterapi
Specialpsykolog i psykiatri
Akkrediteret af IKAS

   VELKOMMEN

Til klienter

Kære klient. Søger du den rette psykolog til netop din problemstilling?

Jeg har arbejdet med faget i 35 år og er stadigvæk dybt fascineret. Det skyldes, at menneskesindet – for mig – er det mest mangfoldige, betagende, udfordrende og dermed spændende, man kan beskæftige sig med. Efter kandidateksamen har jeg fulgt årtiernes trends og vedvarende taget nye kurser og kortere eller længerevarende terapeutiske uddannelser. Jeg bliver tilsyneladende aldrig træt af at udforske og søge nye veje til at hjælpe mennesker i psykiske vanskeligheder.

For mig er terapeutiske metoder gode at have, men ikke det vigtigste. Psykoterapi er i min udgave en kreativ proces mellem klient og terapeut. Med udgangspunkt i dine vanskeligheder, mål og forhåbninger til bedring skaber vi sammen vejen til at nå de mål. Vi griber ofte ned i værktøjskassen for at fremme bestemte udviklingsprocesser. Men jeg tror også på dine selvhelende ressourcer, hvis du støttes i at udfolde dem. De vigtigste faktorer til at skabe indre ro, lindring, tillid, livskvalitet og bedre relationer er samarbejdet i det autentiske møde og den gensidige tillid. Her er terapeutens evne til forstå klienten præcis sådan, som klienten forstår sig selv og sit problem afgørende.

Til behandlere

Kære behandler. Søger du en supervisor til dig selv eller din supervisionsgruppe?

Jeg har selv i hele mit virke som psykolog både modtaget og udøvet supervision og faglig vejledning. Begge dele anser jeg for at være meget givende måder at vedligeholde og forbedre sin faglighed på. Min grundholdning i supervision er lidt, som du kan læse ovenfor. Tryghed i gruppen er afgørende for, at man tør blotte sig og få hjælp til det, der er svært. Det kan være bearbejdning af traumatiske hændelser, relationsarbejde, integration af ny viden, arbejde med den faglige rolle eller andet. Jeg bestræber mig på at fremme supervisionsgruppens egne ressourcer og fælles forståelse af jeres arbejdes udfordringer. Men jeg giver også gerne et råd og tager ansvar, hvis fagligheden ikke er helt på plads.

Til behandlere

Kære behandler. Søger du en supervisor til dig selv eller din supervisionsgruppe?

Jeg har selv i hele mit virke som psykolog både modtaget og udøvet supervision og faglig vejledning. Begge dele anser jeg for at være meget givende måder at vedligeholde og forbedre sin faglighed på. Min grundholdning i supervision er lidt, som du kan læse ovenfor. Tryghed i gruppen er afgørende for, at man tør blotte sig og få hjælp til det, der er svært. Det kan være bearbejdning af traumatiske hændelser, relationsarbejde, integration af ny viden, arbejde med den faglige rolle eller andet. Jeg bestræber mig på at fremme supervisionsgruppens egne ressourcer og fælles forståelse af jeres arbejdes udfordringer. Men jeg giver også gerne et råd og tager ansvar, hvis fagligheden ikke er helt på plads.